Việc không đóng dấu treo trên biên lai thu lệ phí đăng ký xe ô tô là đúng hay sai?

Hỏi: Công ty tôi có mua một chiếc ô tô, đóng tiền đăng ký xe 20.000.000đ. Cơ quan Công an cấp đăng ký có viết cho tôi một biên lai đã thu số tiền 20 triệu đồng, nhưng không có dấu. Xin hỏi việc không đóng dấu treo trên biên lai là đúng hay sai?

Đáp:

Khoản 1, Điều 4 (Giải thích từ ngữ), Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: Xe ô tô là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo quy định.

Khoản 5, Điều 4 quy định: Việc xác định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố để áp dụng mức thu phí, lệ phí theo khu vực.

Mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký và biển số ở mức 20 triệu đồng được áp dụng với xe chở người từ 9 chỗ trở xuống tại khu vực I (thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 6 (Quản lý, sử dụng biên lai), Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn việc in,phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước quy định:

“Điều 6. Quản lý, sử dụng biên lai

1. Lập biên lai

Nội dung trên biên lai phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa. Biên lai phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn; Nội dung lập trên biên lai phải được thống nhất trên các liên có cùng một số biên lai.Trường hợp ghi sai, hỏng thì người thu tiền không được xé khỏi cuống hoặc nếu đã xé thì phải kèm theo tờ biên lai đã ghi sai, hỏng.

Tổ chức thu phí, lệ phí khi lập biên lai phải đóng dấu của tổ chức thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trái liên 2 của biên lai (liên giao cho người nộp phí, lệ phí).

2. Biên lai được lập theo đúng hướng dẫn Khoản 1 Điều này là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính

Trường hợp không đáp ứng các hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này thì không có giá trị thanh toán và không được hạch toán, quyết toán tài chính.”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, cơ quan thu phí, lệ phí cấp giấy đăng ký, biển số xe phải đóng dấu vào góc trên, bên trái liên 2 của Biên lai (liên giao cho người nộp). Do vậy, đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với Cơ quan cấp đăng ký xe để được giải quyết theo quy định. 

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax