Thông báo V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Phân hệ NTĐT trên eTax

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đáp ứng Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN cấp tỉnh

Thực hiện Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/04/2018 của Bộ trường Bộ tài chính về việc giải thể 43 phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN cấp tỉnh, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) nhằm hỗ trợ Người nộp thuế đang nộp thuế vào NSNN qua tài khoản của 43 Phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể, cụ thể:

– Kể từ ngày 01/06/2018, Người nộp thuế thực hiện lập giấy nộp tiền trên ứng dụng Nộp thuế điện tử hoặc Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) vào NSNN (hoặc Bảng kê nộp thuế), nếu nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì thực hiện chọn/ ghi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết: Tại đây

Lưu ý: Đối với các Giấy nộp tiền (GNT) có trạng thái đã lập/ trình ký mà chưa ký và nộp GNT, trên thông tin GNT này Người nộp thuế (NNT) vẫn đang chọn nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì NNT nên thực hiện chọn lại thông tin KBNN về Văn phòng KBNN cấp tỉnh theo tài liệu hướng dẫn sử dụng đã hướng dẫn để đảm bảo GNT thành công.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax