Tăng lệ phí trước bạ đối với xe bán tải (Van) và xe Pick-up từ ngày 10/4/2019

Tăng lệ phí trước bạ với ô tô bán tải (Van), ô tô pick-up từ ngày 10/4/2019

Ngày 21/02/2019 , Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về lệ phí trước bạ của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (ngày 10/10/2016).

Nghị định 20/2019 đã sửa đổi mức tính lệ phí Trước bạ đối với nhà đất, một số tài sản phải đăng ký quản lý (súng săn, súng thể thao, tàu thủy, ca nô, du thuyền, tàu bay,…) và mức tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Đặc biệt là có thay đổi lớn đối với xe tải van, xe pick-up.

Theo đó, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 09 chỗ trở xuống. Ở lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là 2%. Tới đây mức lệ phí này sẽ cao hơn 3 lần. Chẳng hạn, phí trước bạ ôtô con hiện là 10%, mức phí với xe tải van sẽ là 6%, tăng gấp 3 so với hiện tại.

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng, nhưng tối đa không quá 50% quy định chung. Như vậy mức thu tối đa các tỉnh, thành phố có thể áp dụng là 15%. Tại những địa phương đó, mức lệ phí trước bạ với xe tải van, xe pick-up sẽ là 9%, tăng gấp hơn 4 lần so với hiện tại.

Riêng mức phí trước bạ với ôtô rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo,… vẫn được giữ như hiện hành: 2%. 

Về giá tính lệ phí trước bạ của ôtô, xe máy, Nghị định 20/2019 quy định chi tiết trên nguyên tắc phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng bảng giá tính lệ phí của cơ quan quản lý.

Trường hợp phát sinh loại ôtô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá tính thì cơ quan Thuế quyết định giá tính lệ phí trước bạ của từng loại mới phát sinh.

Trường hợp loại ôtô, xe máy chưa có trong bảng giá và giá chuyển nhượng trên thị trường tăng hoặc giảm từ 5% trở lên (thay vì mức 20% như quy định cũ), Cục Thuế tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 5 của tháng cuối quý.

Nghị định 20/2019/NĐ-CP  cũng bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp chuyển nhượng ô tô, xe máy. Cụ thể là: Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Nghị định 20/2019 cũng quy định: Cơ quan quản lý quy định giá tính lệ phí trước bạ với tài sản mua theo phương thức trả góp là giá trả một lần (không gồm lãi trả góp). Mức phí với tài sản mua theo phương thức xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân (tài sản tịch thu) là giá trúng đấu giá của tài sản hoặc do cơ quan có thẩm quyền quyết định với tài sản mua theo hình thức chỉ định hoặc niêm yết giá và gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng (nếu có).

Nghị định 20/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax