Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

Lùi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 44, Khoản 2, điểm b quy định: “Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”. Như vậy, cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được nộp hồ sơ chậm hơn một tháng (tức là hạn cuối cùng là ngày 30/4) so với quy định của Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 (là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Quy định kéo dài thêm thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN giúp các cá nhân có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN, tránh dồn việc vào những ngày đầu năm, trùng kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Quyền của người nộp thuế được mở rộng

Luật Quản lý thuế số 38/2019, Điều 16 quy định về quyền của người nộp thuế, cùng với các quyền (10 quyền) quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, người nộp thuế đã được bổ sung nhiều quyền mới để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế (gồm 14 quyền):

Được nhận văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số tiền thuế không được hoàn.

Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật về giao dịch điện tử.

Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

>> Nếu không có dấu hiệu vi phạm, sẽ không thanh tra thuế định kỳ năm 2020

Đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Luật Quản lý thuế số 38/2019, Điều 104, Khoản 1, Điểm c bổ sung quy định: Đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Quy định này giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm nhiều chi phí vì một đại lý thuế có thể thực hiện cả hai dịch vụ (tư vấn thuế và kế toán).

Bổ sung quy định về nguyên tắc kê khai thuế, tính thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019, Điều 42, Khoản 5 quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập.

Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế.

Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

(Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.)

Điều 42, Khoản 4 quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử: Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà cung cấp ở nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax