Những cá nhân đã về hưu nhưng vẫn đi làm và có nguồn thu nhập từ bên ngoài thì có phải đóng thuế TNCN từ những nguồn đó không?

Hỏi: Những cá nhân đã về hưu nhưng vẫn đi làm và có nguồn thu nhập từ bên ngoài thì có phải đóng thuế TNCN từ những nguồn đó không?

Đáp: Điểm k, Khoản 1, Điều 3 (các khoản thu nhập được miễn thuế), Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“k) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.”

Như vậy, đối với cá nhân về hưu, khoản lương hưu không phải chịu thuế TNCN dù mức lương hưu cao hơn mức được giảm trừ cho cá nhân hiện hành là 09 triệu đồng/tháng.

Nếu cá nhân về hưu đó đi làm thêm, phần thu nhập do làm thêm, sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc, sẽ phải chịu thuế TNCN nếu đến mức phải chịu thuế.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax