Nếu không có dấu hiệu vi phạm, sẽ không thanh tra thuế định kỳ năm 2020

Đến nay thì tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát rất hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa trở lại được trạng thái bình thường. Số thu thuế ở một các địa phương khá thấp. Các tỉnh, thành có số thu lớn như Hà Nội mới đạt 36,3%; TP HCM 34,6%; Hải Phòng 32%. Ba địa phương ở nhóm cuối là Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu chỉ đạt mức 25% so với dự toán thu.

 thanh tra thuế định kỳ

Mặc dù công tác thu thuế gặp nhiều khó khăn do sản xuất chưa hồi phục nhưng ngành Thuế vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp: Giãn thuế, giảm thuế… Đặc biệt,  nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất để nhanh chóng hồi phục sau dịch Covid-19, ngành Thuế đang khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị quyết 94/2019/QH14 “về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước” để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngành Thuế cũng kiên quyết cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với những doanh nghiệp chây ỳ, đảm bảo công bằng giữa mọi người nộp thuế. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngành Thuế không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh, mà sẽ chú trọng thanh tra tại bàn (kiểm tra tại cơ quan Thuế, qua hồ sơ của doanh nghiệp), tiến tới thực hiện thanh tra, kiểm tra điện tử trên cơ sở sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế.

>> Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đem lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp?

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan Thuế các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ của công chức thuế, nhất là những công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật của ngành.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax