Tin tức

Tăng lệ phí trước bạ đối với xe bán tải (Van) và xe Pick-up từ ngày 10/4/2019

01/03/2019

Tăng lệ phí trước bạ với ô tô bán tải (Van), ô tô pick-up từ ngày 10/4/2019 Ngày 21/02/2019  , Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về lệ phí trước bạ của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (ngày 10/10/2016). Nghị định 20/2019 đã sửa đổi […]

Những cá nhân đã về hưu nhưng vẫn đi làm và có nguồn thu nhập từ bên ngoài thì có phải đóng thuế TNCN từ những nguồn đó không?

31/01/2019

HỎI : Những cá nhân đã về hưu nhưng vẫn đi làm và có nguồn thu nhập từ bên ngoài thì có phải đóng thuế TNCN từ những nguồn đó không?             Điểm k, Khoản 1, Điều 3 (các khoản thu nhập được miễn thuế), Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế […]

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì mức đóng thuế TNCN quy định như thế nào?

29/01/2019

Hỏi : Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì mức đóng thuế TNCN quy định như thế nào? Đáp: Khoản 1, Điều 183, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng […]

Thông báo V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Phân hệ NTĐT trên eTax

06/08/2018

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đáp ứng Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giải thể 43 Phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN […]

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK, NTĐT, eTax, iTaxViewer

06/08/2018

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.5 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh   Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.5 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, cụ thể như […]

TVAN
TVAN