Các khoản chi để mua hàng hóa làm quà biếu khách hàng nhân dịp lễ, tết có được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Hỏi: Công ty tôi có mua một số hàng hóa (rượu, bánh kẹo, chè,…) để làm quà biếu cho khách hàng nhân ngày lễ, tết. Xin hỏi: các khoản chi này có được tính trừ khi các định thu nhập chịu thuế thu nhập không?

Đáp:

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Như vậy, nếu Công ty có mua hàng hóa (rượu, chè, bánh kẹo) để tặng khách hàng trong các dịp lễ, tết nhằm duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng thì khoản chi này là các khoản chi thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Để được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi trên của Công ty phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (với những hóa đơn có trị giá từ 20 triệu đồng trở lên). Đồng thời, khi biếu tặng hàng hóa cho khách hàng, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như đối với hàng hóa bán ra, nhưng không phải ghi nhận doanh thu khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Phần mềm khai nộp thuế CyberTax