Bảng giá dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử CyberTax

STT Gói dịch vụ Tổng tiền(Chưa tính VAT)
1 CyberTax 1Y 1.000.000
2 CyberTax 2Y 1.800.000
3 CyberTax 3Y 2.500.000

Liên hệ đặt mua tại đây

TVAN
TVAN