Dịch vụ thuế điện tử CyberTax

Dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử CyberTax

Là dịch vụ T-VAN của Công ty Cổ phần Công nghệ CyberLotus được Cơ quan thuế cho phép cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

Đăng ký

Tính năng dịch vụ T-VAN CyberTax

Tại sao nên dùng dịch vụ T-VAN CyberTax?

Lựa chọn gói dịch vụ CyberTax

1 năm

1,000,000 VNĐ

 • Dịch vụ nộp tờ khai qua mạng
 • Quản lý tờ khai
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Thời gian sử dụng: 18 tháng
ĐẶT MUA

2 năm

1,800,000 VNĐ

 • Dịch vụ nộp tờ khai qua mạng
 • Quản lý tờ khai
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Thời gian sử dụng: 30 tháng
ĐẶT MUA

3 năm

2,500,000 VNĐ

 • Dịch vụ nộp tờ khai qua mạng
 • Quản lý tờ khai
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Thời gian sử dụng: 42 tháng
ĐẶT MUA

Đăng ký tư vấn sản phẩm

Đơn vị vui lòng nhập chính xác thông tin để được hỗ trợ.